Kliniki Dziecięcego Szpitala Klinicznego

Centrala - (85) 74 50 500


Klinika Pediatrii i Nefrologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
tel. sekretariatu: (85)74-50-821

Klinika o profilu nefrologicznym i wybranej patologii noworodka.


Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel./fax: (85) 745 07 30/732
e-mail: 2klchdz@umwb.edu.pl

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
e-mail: abossowski@hotmail.com
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jerzy Wójtowicz

Współpracownicy

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński
 • dr n. med. Joanna Tołwińska
 • dr n. med. Andrzej Hryniewicz
 • dr n med. Wojciech Szczepański
 • dr n med. Beata Sawicka
 • lek. Ewa Jakubowska

Pracownicy UDSK

 • dr n. med. Bożena Florys
 • dr n. med. Maria Gardziejczyk
 • dr n. med. Jolanta Szczepańska-Kostro
 • dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz
 • dr n med. Marcin Baran
 • lek. Aneta Zasim
 • mgr Izabela Szczepaniak - psycholog

Rezydenci

 • dr n med. Hanna Borysewicz-Sańczyk
 • lek. Kornel Semeran
 • lek. Anna Szyszko-Szwed
 • lek. Aleksandra Łempicka
 • lek. Justyna Michalak
 • lek. Agnieszka Polkowska
 • lek. Dobrosława Sobiech
 • lek. Anna Kadłubiska
 • lek. Aleksandra Góralczyk
 • lek. Klaudyna Noiszewska
 • lek. Milena Jamiołkowska

Sekretariat: mgr Ewa Dębkowska


Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Drwal

Zastępca: mgr Wiesława BogojłoDziałalność dydaktyczna
Kształcenie studentów V roku wydziału lekarskiego i III roku oddziału stomatologii oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, endokrynologii, diabetologii i reumatologii dziecięcej.


Profil klinicznej działalności
• diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca, kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych, leczenie zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, kanałopatii, nadciśnienia tętniczego, omdleń i innych schorzeń układu krążenia,
• diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy, przedwczesnego i opóźnionego pokwitania, niedoboru wzrostu w wyniku somatotropinowej niedoczynności przysadki i niedoboru IGF-1 oraz innych endokrynopatii.


Profile kliniki

 • kardiologiczny

Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tys. chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną - 3 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii oraz 3 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo– naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5-10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży.

 • endokrynologiczny

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczne dotyczące terapii przedwczesnego pokwitania Triptoreliną, a także hormonem wzrostu pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Prader-Willego oraz leczenie rekombionowanym IGF-1 (Increlexem) pacjnetów z całkowitym niedoborem IGF-1. Prowadzimy z tego zakresu edukację, a także zapewniamy monitorowanie stosowanej terapii na podstawie wysokoczułych metod badań diagnostycznych. W skład zespołu endokrynologicznego wchodzą: pięciu lekarzy, trzy rezydentki, pielęgniarki przeszkolone w zakresie terapii hormonalnej, dietetyk oraz psycholog.

 • diabetologiczny

Obejmujemy opieką wiekszość pacjentów z cukrzycą z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw. Około 80% dzieci leczy się za pomocą najnowocześniejszej metody, jaką jest ciągły podskórny wlew insuliny przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Mamy urządzony w klinice nowoczesny gabinet edukacyjny, ze wszelkimi potrzebnymi materiałami pomocniczymi. W skład zespołu diabetologicznego wchodzą: czterech lekarzy, dwie przygotowane pielęgniarki edukacyjne oraz dietetyk, doświadczony w żywieniu dzieci chorych na cukrzycę, na stałe współpracuje psycholog.
Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.


Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
tel. sekretariatu: 85 74-50-710

Klinika patologii wieku rozwojowego, sprofilowana na alergię i nietolerancję pokarmową, schorzenia przewodu pokarmowego, zaburzeń metabolizmu i żywienia dzieci.


Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Sobaniec
tel. sekretariatu: 85 74-50-812

Klinika jest ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym zajmującym się patologią układu nerwowego pacjentów wieku rozwojowego. Kierunkiem wiodącym są stany napadowe ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, mózgowe porażenie dziecięce.


Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
tel. sekretariatu: 85 74-50-846

Klinika zajmuje się kompleksowym leczeniem dzieci z chorobą nowotworową: chorób rozrostowych, oraz guzów litych, guzów mózgu.


Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska
tel. sekretariatu: 85 74-50-832

Klinika zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani. Klinika uczestniczy w programie wczesnego wykrywania wad słuchu.


Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
tel. sekretariatu: 85 74-50-858

Klinika zajmuje się schorzeniami narządu wzroku dzieci i młodzieży. Prowadzi szerokoprofilowe operacje dotyczące takich chorób jak: zaćma, jaskra, urazy, odwarstwienie siatkówki, choroba zezowa, retinopatia wcześniaków.


Klinika Chirurgii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Dębek.
tel. sekretariatu: 85 74-50-921
fax: 85 74-50-920
www.kchd.pl


Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Popko.
tel. sekretariatu: 85 74-50-895


Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Elżbieta Ołdak.
tel. sekretariatu: 85 74-50-685


Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki: prof. dr hab n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska.
tel. sekretariatu: 85 74-50-622


Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel./fax: (85) 74-50-601
e-mail: rehabdz@umwb.edu.pl

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

Współpracownicy

 • dr n. med. Bożena Okurowska-Zawada
 • dr n. med. Dorota Sienkiewicz
 • lek. med. Grażyna Paszko-Patej
 • lek. med. Katarzyna Kawnik
 • kierownik zespołu fizjoterapeutów mgr Ewa Rakowicz
 • pielęgniarka oddziałowa Ewa Chilimoniuk

Sekretariat: Danuta Kozłowska


>> Prezentacja kliniki <<

Działalność dydaktyczna
Kształcenie studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa i wydziału lekarskiego w zakresie rehabilitacji.


Profil klinicznej działalności
• leczenie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu: wady postawy, skrzywienia i bóle kręgosłupa, chorobami układu nerwowego: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, choroby nerwowo-mięśniowe, opóźnienia rozwoju psychoruchowego


Profile kliniki
• Rehabilitacja ogólnoustrojowa
Klinika jako jedyna w województwie podlaskim posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z chorobami narządu ruchu. Razem z poradnią rehabilitacyjną obejmuje opieką ponad 5 tysięcy chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną lekarzy ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej i pediatrii. Jest jednostką wyposażoną w nowoczesny sprzęt (do kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia skutecznej rehabilitacji.
• Rehabilitacja neurologiczna
Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczny leczenia spastyczności toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Leczymy chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wcześniactwem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach czaszkowo-mózgowych, wadami mózgu oraz zespołami genetycznymi. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, magistrowie i technicy fizjoterapii w liczbie 21, pedagodzy, logopedzi oraz psycholodzy. W rehabilitacji stosowane są nowoczesne sposoby terapii : metody neurofizjologiczne metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, stymulacji proprioreceptywnej–PNF, kinesiotaping trening proprioceptywny przy użyciu platformy balansowej, ćwiczenia w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym przy użyciu arm i leg tensor.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym

Kierownik: dr n. med. Piotr Konopiński.
tel.: 85 74-50-754


Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: dr n. med. Witold Olański.
tel.: 85 74-50-640

Z-ca kierownika - 85 74-50-592
Pielęgniarka oddziałowa - 85 74-50-765
Rejestracja I - 85 74-50-747
Rejestracja II - 85 74-50-758
Dyżurka lekarska - 85 74-50-676
Dyżurka pielęgniarska - 85 74-50-543
Pokój lekarza dyżurnego - 85 74-50-945 ©UDSK Białystok