Poradnie i inne komórki organizacyjne

Centrala - (85) 74 50 500


Poradnie

(w ramach wymienionych niżej poradni Szpital posiada umowę z NFZ)


Poradnia Alergologiczna

tel.: (85) 74-50-505, 551

*

Poradnia Alergologiczna (Alergii Pokarmowej)

tel.: (85) 74-50-513

*

Poradnia Audiologiczna

tel.: (85) 74-50-534

*

Poradnia Chirurgiczna

tel.: (85) 74-50-508

*

Poradnia Cukrzycowa

tel.: (85) 74-50-516

*

Poradnia Dermatologiczna

tel.: (85) 74-50-515 - (poniedziałek, środa, czwartek)

*

Poradnia Endokrynologiczna

tel.: (85) 74-50-517

*

Poradnia Foniatryczna

tel.: (85) 74-50-527

*

Poradnia Gastrologiczna

tel.: (85) 74-50-513

*

Poradnia Ginekologiczna

tel.: (85) 74-50-520

*

Poradnia Hematologiczna

tel.: (85) 74-50-519

*

Poradnia Immunologiczna

tel.: (85) 74-50-624

*

Poradnia Kardiologiczna

tel.: (85) 74-50-529

*

Poradnia Laryngologiczna

tel.: (85) 74-50-534

*

Poradnia Leczenia Zeza

tel.: (85) 74-50-561

*

Poradnia Mukowiscydozy

tel.: (85) 74-50-515 - (wtorek)

*

Poradnia Nefrologiczna

tel.: (85) 74-50-525

*

Poradnia Neurochirurgiczna

tel.: (85) 74-50-508

*

Poradnia Neurologiczna

tel.: (85) 74-50-574

*

Poradnia Okulistyczna

tel.: (85) 74-50-561

*

Poradnia Onkologiczna

tel.: (85) 74-50-519

*

Poradnia Ortopedyczna

tel.: (85) 74-50-506

*

Poradnia Patologii Noworodka

tel.: (85) 74-50-524

*

Poradnia Preluksacyjna

tel.: (85) 74-50-512

*

Poradnia Pulmonologiczna

tel.: (85) 74-50-513

*

Poradnia Rehabilitacji

tel.: (85) 74-50-601

*

Poradnia Reumatologiczna

tel.: (85) 74-50-577

*

Poradnia Schorzeń Metabolicznych

tel.: (85) 74-50-624

*

Poradnia Stomatologii z Gabinetem Chirurgii Stomatologicznej

tel.: (85) 74-50-617

Pozostałe komórki organizacyjneZakład Immunologii Klinicznej

tel.: (85) 74-50-618

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

tel.: (85) 74-50-761

Zakład Diagnostyki Obrazowej

tel.: (85) 74-50-626
Pracownia Serologii Grup Krwi

tel.: (85) 74-50-620

Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii

tel.: (85) 74-50-979
Apteka Szpitalna

tel.: (85) 74-50-611

Centralna Sterylizatornia

tel.: (85) 74-50-616

Samodzielna Sekcja Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

tel.: (85) 74-50-912

Poradnia Medycyny Pracy

tel.: (85) 74-50-522 ©UDSK Białystok